Pracownia Badań Psychologicznych

mgr Maria Michalska

psychotesty kierowców Konin, pracownia psychologii transportu, badania psychologiczne kierowców Konin

Pracownia Psychologii Transportu

PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
PSYCHOLOG TRANSPORTU

Pracownia świadczy usługi z zakresu psychologii transportu. Uprawniona do badań kierowców. Wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 30/34, zapewni sprawne (w szybkim tempie, bez przestojów) rzetelne w miłej i spokojnej atmosferze przeprowadzenie badań psychologicznych.
Pracownia posiada także uprawnienia do badań w górnictwie oraz pracowników kolei.

Badania kierowców

Mgr Maria Michalska zajmuje się badaniem psychologicznym kierowców i kandydatów na kierowców kat. A, B, C, D, E. Przeprowadza również badania kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu, środków odurzających, po przekroczeniu punktów karnych, spowodowaniem wypadku drogowego, w którym są zabici lub ranni.
Nr upr. MM 19/P nadane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Badania w górnictwie

Mgr Maria Michalska zajmuje się badaniem psychologicznym pracowników w zawodach górniczych.
Nr upr. 045 nadane przez Główny Instytut Górnictwa.

Badania w kolejnictwie

Mgr Maria Michalska umożliwia przeprowadzenie badań wstępnych i okresowych w kolejnictwie.
Nr upr. 41 P/2000 - CNNK nadane przez CNNK.

Opieka profilaktyczna

Pracownia Badań psychologicznych posiada certyfikat Centrum Medycyny Pracy z dn. 13.05.11 w zakresie opieki profilaktycznej nad pracującymi.

Sprawdź co pracownia oferuje

Pełna oferta badań

Pracownia Badań Psychologicznych oferuje następujące badania:

kierowców i kandydatów na kierowców (wszystkie kategorie w tym profil młodego kierowcy oraz kierowców pojazdów służbowych kategorii B),

kierowców w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających, po przekroczeniu punktów karnych, spowodowaniem wypadku drogowego, w którym są zabici lub ranni,

egzaminatorów i instruktorów, oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych,

pracowników w zawodach górniczych, transporcie kolejowym, pracujących na wysokości, przy urządzeniach energetycznych,

operatorów lub kierowców koparek, ładowarek i urządzeń dla obsługi, których uprawnienia wydaje Urząd Dozoru Technicznego (np. suwnice, żurawie, dźwigniki, podesty, itp.), operatorów wózków widłowych i akumulatorowych,

pracowników zabezpieczenia technicznego,

widzenie w mroku oraz wrażliwość na olśnienie,

innych zleconych z zakładów pracy,

w zakresie opieki profilaktycznej nad pracującymi.

Sprawdź co i jak?

Podstawy prawne

Podstawy prawne obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych w odniesieniu do poszczególnych kategorii badanych.

 1. Kierowców i kandydatów na kierowców (na prawo jazdy i świadectwo kwalifikacyjne oraz badania powypadkowe).
  • USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.03.58.515 tekst jednolity z późn. zm.).
  • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.04.204.2088 tekst jednolity z późn. zm.}.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 287).
  • Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.04.2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 622 z późniejszymi zmianami.).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1264).
 2. Operatorów i suwnicowych.
  • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 tekst jednolity z późn. zm.).
 3. Pracowników pracujących na wysokości.
  • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 tekst jednolity z późn. zm.).

      4. Innych pracowników, od których wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna.

  • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 tekst jednolity z późn. zm.).

     5. Pracowników w zawodach górniczych.

  • USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.94.27.96 z późn. zm.).
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U.02.84.755 z późn. zm.).

      6. Pracowników w transporcie kolejowym.

  • USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.03.86.789 z późn. zm.).
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz.U.04.212.2152 z późn. zm.).
  • ZAŁĄCZNIK Nr 9 – ZASADY OCENY ZDOLNOŚCI FIZYCZNYCH I PSYCHICZNYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM I BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU KOLEJOWEGO ORAZ PROWADZĄCYCH POJAZDY KOLEJOWE I TRYB ORZEKANIA.

A może?

Stała współpraca

Oferujemy atrakcyjne formy współpracy dla firm zainteresowanych podpisaniem stałej umowy na wykonywanie badań psychologicznych.

Do współpracy zapraszamy firmy transportowe, budowlane, zajmujące się wydobywaniem surowców.

Możliwość negocjacji cen już od 4 badanych osób.

Przedstawicieli firm odpowiedzialnych za sprawy kadrowe i bezpieczeństwa i higieny pracy proszę o kontakt telefoniczny od poniedziałku do soboty pod numerem: +48 609 479 636.

Pracownia Badań Psychologicznych Maria Michalska jest partnerem grupy LUXMED

Sprawdź

Zalecenia

Co powinien zgłaszający przed badaniem?

1. Zgłaszający się na badania psychologiczne powinien posiadać:

 • dowód osobisty – prawo jazdy (w przypadku kierowców),
 • skierowanie na badania (jeżeli takie otrzymał),
 • okulary (jeżeli takie posiada),
 • poprawne dane potrzebne do wystawienia rachunku,

2. Zgłaszający się na badania powinien być:

 • wypoczęty,
 • po umiarkowanym posiłku,
 • bez uprzedniego spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających (48 godzin),
 • zdrowy, w stanie dobrego samopoczucia umożliwiającego odbycie badań

Umów się na wizytę

Kontakt

Skontaktuj się z mgr Marią Michalską i umów się na badanie psychologiczne.

Pracownia Badań Psychologicznych

Maria Michalska
ul. Kwiatkowskiego 1 pok. 108
62-500 Konin
Rejestracja telefoniczna: pon. – sob. +48 609 479 636
maria_michalska@wp.pl

Zobacz na mapie